MPS cover work out 04

ถ่ายรูปนอกสถานที่

บริการถ่ายรูปนอกสถานที่ MYPERFECTSTUDIO สินค้ามีมูลค่า ชิ้นใหญ่ ถ่ายเยอะ ไม่สะดวกเข้าสตูดิโอ เราพร้อมบริการ บริการถ่ายรูปนอกสถานที่ รับถ่ายรูปนอกสถานที่ทั่วไทย ไม่ว่าสินค้าของคุณจะมีมูลค่าสูง สินค้าชิ้นใหญ่  ถ่ายจำนวนมาก อยากถ่าย company profile ถ่ายรูปผู้บริหาร ถ่ายรูปพนักงานในที่ทำงาน ถ่ายรูปขั้นตอนการผลิต ไม่สะดวกเข้ามาที่สตูดิโอ เราพร้อมบริการคุณ **ค่าเดินทางพร้อมอุปกรณ์กล้อง ฉาก คอมพิวเตอร์ ชุดไฟสตูดิโอ หรือชุดไฟแสงต่อเนื่อง** ค่าเดินทางเริ่มต้นในเขต กทม-ปริมณฑล 1,500 บาท พื้นที่นอกปริมณฑลสามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่ Line id : myperfectstudio โทร 090-797-0881 (ต๊ะ) work out of place work out of place work out of place work out of place work out …

ถ่ายรูปนอกสถานที่ Read More »