Services

our services ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ ถ่ายรูปโปรไฟล์ต่างๆ รับถ่ายรูปนอกสถานที่ ถ่ายรูปสินค้า – ถ่ายรูปสินค้าฉากขาว/ฉากดำ/ฉากสี  – ถ่ายรูปสินค้าแบบรีทัชไดคัต  – ถ่ายรูปสินค้าแบบจัดฉาก – ถ่ายรูปประกอบบทความเว็บไซค์ From 100.- Start a Project ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ บริการถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ หรือสินค้าชนิดต่างๆ From 4,500.- Start a Project ถ่ายรูปโปรไฟล์/ถ่ายรูปบุคคล/ถ่าย sexy ถ่ายรูปโปรไฟล์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปโปรไฟล์ในสตูดิโอ ถ่ายรูปเพื่อใช้สมัครงานต่างๆ ถ่ายรูปเอาท์ดอร์ หรือตามคอนเซปต่างๆที่ลูกค้าต้องการ From 3,500.- Start a Project มั่นใจในผลงานเรา เวลากว่าทศวศรรษที่ผ่านมากับผลงานต่างๆอันมากมาย และผลงานการถ่ายรูปสินค้าให้กับ บริษัทชั้นนำระหว่างประเทศ ด้วยผลงานอันมีคุณภาพ ครบทุกความต้องการ ลูกค้าสามารถมั่นใจในผลงานที่ได้รับ ว่าสามารถนำรูปไปใช้งานได้จริงตามความต้องการ **งานถ่ายสินค้าแบบรีทัชไดคัตพร้อมส่งไฟล์ .psd/.jpg/.png  เพื่อใช้ทำ artwork/brochure/website  ต่อได้ทันที    …

Services Read More »