our services

ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ ถ่ายรูปโปรไฟล์ต่างๆ รับถ่ายรูปนอกสถานที่

main_product

ถ่ายรูปสินค้า

– ถ่ายรูปสินค้าฉากขาว/ฉากดำ/ฉากสี 

– ถ่ายรูปสินค้าแบบรีทัชไดคัต 

– ถ่ายรูปสินค้าแบบจัดฉาก

– ถ่ายรูปประกอบบทความเว็บไซค์

From 100.-

main_presenter

ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์

บริการถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ หรือสินค้าชนิดต่างๆ

From 4,500.-

ถ่ายรูปโปรไฟล์/ถ่ายรูปบุคคล/ถ่าย sexy

ถ่ายรูปโปรไฟล์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปโปรไฟล์ในสตูดิโอ ถ่ายรูปเพื่อใช้สมัครงานต่างๆ ถ่ายรูปเอาท์ดอร์ หรือตามคอนเซปต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

From 3,500.-

มั่นใจในผลงานเรา

เวลากว่าทศวศรรษที่ผ่านมากับผลงานต่างๆอันมากมาย และผลงานการถ่ายรูปสินค้าให้กับ บริษัทชั้นนำระหว่างประเทศ ด้วยผลงานอันมีคุณภาพ ครบทุกความต้องการ ลูกค้าสามารถมั่นใจในผลงานที่ได้รับ ว่าสามารถนำรูปไปใช้งานได้จริงตามความต้องการ


**งานถ่ายสินค้าแบบรีทัชไดคัตพร้อมส่งไฟล์ .psd/.jpg/.png  เพื่อใช้ทำ artwork/brochure/website  ต่อได้ทันที 

 

…สตูดิโอของเราให้ลูกค้ามั่นใจได้ในเรื่องการรักษาความลับทางการตลาด ลูกค้ามั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าผลงานการถ่ายภาพที่เสร็จสมบูรณ์ คืองานของลูกค้าเท่านั้น

สตูดิโอจะไม่นำภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของลูกค้าเอาไปใช้โพสลงสื่อโซเชียล เพื่ออวดอ้างสำหรับโปรโมทผลงานของตัวเอง

13 Years Experience

not post picture

Best Quality