บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ

pets

บริการถ่ายรูป สัตว์เลี้ยงแสนรัก by …Myperfectstudio    บริการถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง บริการถ่ายรูปน้องหมา น้องแมว ทั้งในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงนอกสถานที่ ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงในที่พัก/บ้านลูกค้า ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ   ค่าบริการ– ในสตูดิโอ ชม. ละ 1,500 บาท ให้ทุกรูปที่ถ่ายไป ปรับแสงสีให้ – ถ่ายนอกสุานที่ ที่พักลูกค้า ชม.ละ 1,500 บาท ค่าเดินทางพื้นที่ กทม. 500 บาท    ให้ทุกรูปที่ถ่ายไป ปรับแสงสีให้ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ บริการถ่ายรูปน้องแมวในสตูดิโอ