บริการถ่ายรูป

ฟิกเกอร์ Figure โมเดล

รับบริการถ่ายรูปFigure ฟิกเกอร์ โมเดลจำลองต่างๆ

 

by …Myperfectstudio 

 

ตัวอย่างงานถ่ายรูปฟิกเกอร์ โมเดลต่างๆ

ถ่ายรูปฟิกเกอร์ โมเดลต่างๆ

รับบริการถ่ายรูป Figure ฟิกเกอร์ โมเดลกันดั้ม โมเดลจำลองต่างๆ

ค่าบริการ
– ในสตูดิโอ ชม. ละ 1,500 บาท ให้ทุกรูปที่ถ่ายไป ปรับแสงสีให้

– ถ่ายนอกสถานที่ ชม.ละ 1,500 บาท ค่าเดินทางพื้นที่ กทม. 1,500 บาท

   ให้ทุกรูปที่ถ่ายไป ปรับแสงสีให้

*รูปฟิกเกอร์ใส่เอฟเฟค โปรแถมให้ 3รูปเมื่อมียอดใช้บริการเกิน 3,000 บาท*

** หากต้องการฉากหลังสีขาว 100% หรือฉากสีดำ 100% ค่าบริการ รูปละ 100 บาท**