แต่งรูป Popart แบบที่ 1 (แบบภาพเดียว)

แต่งรูป Popart แบบที่ 1 (แบบภาพเดียว)

รูป popart เป็นรูปเน้นโทนสี เหมาะกับผู้ต้องการความแปลกใหม่ ดูแนวๆ (แบบที่ 1 เหมาะกับผู้มีรูปน้อย)
ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 300 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 400 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 450 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว พร้อมอัดรูป ราคา 1,000 บาท
ราคายังไม่รวม +EMS 100 บาท
หรือนัดรับสินค้าได้บริเวณเซนทรัลลาดพร้าว

ราคาเฉพาะไฟล์อย่างเดียว (เหมาะกับผู้ที่ต้องการความไว สามารถนำไปอัดได้เลยไม่ต้องรอส่ง EMS)
ขนาด 8x10 นิ้ว ราคา 250 บาท
ขนาด 12x18 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 20x30 นิ้ว ราคา 350 บาท
ขนาด 30x40 นิ้ว ราคา 700 บาท

แต่งรูป Popart แบบที่ 1 (แบบภาพเดียว)

ทุกแบบสามารถใส่ตัวหนังสือเข้าไปได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทุกแบบทุกขนาดไม่มีกรอบ
ค่าแก้ไขเปลี่ยนแบบ ครั้งละ 150 บาท (เช่น แก้ไขจาก แบบที่ 1 ไปเป็นแบบที่ 3)
การแก้ไขขนาดจะยึดค่าทำจากขนาดที่สั่งทำใหญ่ที่สุด เช่น แจ้งทำขนาด 30x40นิ้ว ปรับเป็น 12x18นิ้ว ก็จะคิดราคาที่ 30x40นิ้ว